Mäkleri & förmedling av företag.

Vi är ett litet företag med en flexibel organisation som arbetar med medelstora företag.

Kvalitet, service och integritet är honnörsord för oss vilket säkerställer konfidentiell handläggning av dina ärenden.

Vi är ett effektivt och proffesionellt fullserviceföretag inom företagsöverlåtelser, allt från värdering/analys via marknadsföring/försäljning till köpeavtal/bolagshandlingar.

Vi erbjuder vår samlade kompetens och erfarenhet samt vårt nätverk av externa specialister.

Vårt mål är att på ett effektivt och proffesionellt sätt handlägga företagsöverlåtelser. Konfidentiell handläggning av Dina ärenden är av yttersta vikt.